เน็ตทรู SuperSave *4

เน็ตทรู Supersave
netsupersave01
+vat = 20.33 บ.
netsupersave02
+vat = 105.93 บ.
netsupersave03
+vat = 170.13 บ.

รายละเอียดเพิ่มเติมของ เน็ตทรู Supersave

 • ทุก package ความเร็ว 384 Kbps
 • ส่ง SMS ได้ทุกเครื่อข่าย
 • โทรฟรีทรู ครั้งละไม่เกิน 60 นาที โทรนอกเวลา หรือโทรเกิน คิดนาทีละ 0.99 ส.ค.
 • ควรเล่น  ท่องเน็ต โทรศัพท์ ส่ง SMS

 

วิธีสมัครเน็ตทรู SuperSave*4

19 บาท / 1 วัน = *900*8701*17407157#

 • เล่นเน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • ฟรี SMS 10 ครั้ง
 • โทรฟรีทรู 23.00 – 17.00 น.

99 บาท / 7 วัน = *900*8702*17407157#

 • เล่นเน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • ฟรี SMS 50 ครั้ง
 • โทรฟรีทรู 23.00 – 17.00 น.

159 บาท / 15 วัน = *900*8703*17407157#

 • เล่นเน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • ฟรี SMS 100 ครั้ง
 • โทรฟรีทรู 23.00 – 17.00 น.